Nyligen färdigställd ombyggnad av en distributionscentral till kontor

Installation Aktuella bilder

Aktuella bilder

Aktuella bilder

Kablar på
stegar i undertak
och stativ


Installation
Elcentral
och stativ
 

Patch-
utrustning
&
Dolt
väggmontage

 
Färdigt
arbete