Solhems El AB - grundades 1991
Vår huvudsakliga kundgrupp är stora företag och fastighetsförvaltningsbolag.

Vi är sedan 2005 Kvallitets och Miljöcertifierade enligt:
ISO9001, ISO14001 

Vår målsättning:

Vi vill tillsammans med kunden utveckla ett nära samarbete
präglat av öppenhet och pålitlighet

Prioritet:
Arbetet utfört enligt beställning och med
målsättning: NÖJD KUND

 ISO9001 - Kvalitetsmål

Utförda installationer skall uppfylla ställda kundkrav till 100% enligt specificerat uppdrag.

 ISO14001 - Miljömål

Solhems El AB skall verka som en god miljöambassadör gentemot kunder och samarbetspartners.