Nyligen färdigställd ombyggnad av en distributionscentral till kontor

Kablar på stegar i undertak och stativ

Installation Elcentral och stativ

Patch- utrustning & Dolt väggmontage

Färdigt arbete